Logotyp för Laponia

Muttosbálges/Muttosleden

Svårighetsgrad: Lätt

Gähppogårsså. Foto: Carl-Johan Utsi

I Muddus/Muttos nationalpark finns ett cirka 50 kilometer långt markerat system med sommarleder genom de södra delarna av området. Muttosbálges, som betyder Muttosleden på samiska, går bitvis över torra skogsåsar, bitvis över myrar med spångbeklädd led. Du vandrar till exempel längs med den dramatiska älven Muttosädno, förbi vattenfall, raviner och genom gammelskog.

Vintertid finns det inga markerade leder med ledkryss, men de isbelagda myrarna och snöklädda skogarna lockar många skidåkare som skidrar mellan stugorna som är öppna året om. Vintertid går det också bra att ta sig in i Muddus/Muttos norrifrån och åka skidor över de myrområden som sommartid bara är farbara för dem som vet var man ska ta sig fram.

För dig som vill tälta finns det bra tältplatser över hela området. En bit från Muddusagahtjaldak, fallstugan, finns en tillrättalagd tältplats med torrtoalett och vedförråd. Det finns även flera olika rastplatser längs leden med vedförråd, torrtoalett och eldstäder.

Avstandskarta Muddus/Muttos
Avståndskarta Muttosbálges. Klicka på kartan ovan för att förstora den. Karta: Lisa Wallin. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken.