Muttosluoppal bro

Efter norra delen av ledsystemet vid Muttosluoppal ligger en mindre träbro i bra skick.