Nammavárre

Nammavárrestugan har fått sitt namn från det låga berget Nammavárre i närheten. På äldre kartor och skyltar kallas den felaktigt för ”Nammates”. Stugan är för en del också känd som Rámsojávrrestugan, då den ligger vackert precis vid stranden vid Rámsojávrre.

Här passerar leden Muttosbálges på väg norrut mot skogarna kring Manson eller söderut mot Måskosgårsså, Sárggavárre eller till fallet Muddusagahtjaldak och fallstugan som ligger vid vattenfallet.

Liksom Mansonstugan är stugan i Nammavárre en liten charmig rödmålad timmerstuga som har stått här sedan den uppfördes på 1950-talet.

Foto: Johan Oja
Rámsojávrre. Foto: Johan Oja