Njunjes

I östra Darrevuobme, en bit utanför världsarvet, ligger Njunjes fjällhemman som var bebott fram på 50-talet. Som mest bodde 16 personer i byn. Familjen Holmbom som bodde här levde på jordbruk och turism. På den tiden fanns både kor, häst och höns i Njunjes. Ännu längre tillbaka var det en samisk boplats.

Två kilometer uppströms Njunjeshemmanet ligger STF:s stuga vid Darreädnos strand.

Den djupa Darrevuobme är utmejslad i fjällberggrunden av inlandsisar och glaciärer. Älven Darreädno för med sig slam som bildar fjälldeltan både vid inloppet till Darrejávrre och vid Kvikkjokk i sjön Sakkat. Njunjes ligger söder om Badjelánnda och Sareks nationalparker och världsarvet Laponia.