Rállárbálges

Svårighetsgrad: null

Rállárbálges, mij Muddusa suoddjimpárka rabdav manná, la 44 kilomehtera guhkes kultuvrrabálges sierra histårjåjn. Juo 1700-ájge lij dát ájnas bálges, vuostak iemeårrojda, maŋŋela aj turistajda ja rállárijda. Bálges vuolggá Váhtjerjávres Jielleváren/Váhtjerin Bårjjåsij. Bálggá milta vuojnná árranijt, guolmasválldemijt, verastagájt ja ietjá bátsidisájt ma vuosedi juo ådnå ulmutja dánna li vájaldam. Gå bálggáv váttsá de vásá aj ådåtsieggimav Stubbágiettev.

Bálggáv ådåsis rahpin jagen 1994 ja ásadin goarrimsajijt ja råvijt jiekkij rastá. Ålles bálggá milta la loahpe bednagav adnet, mij bievllaájgen ietján la buorggo Muddusa suoddjimpárkan.

Vuojnnet bálggá milta

Oarjemus Stubbá. Gå rahtes gähttjá de Oarjemus Stubbá ij vuojnnet la fábmogis, valla gå bajebuj boadá de ihkeva várdas la ja vijddát vuojná. Sjierris biejve Saregav vuojná. Váttsos la giehppe ja lahkke tijma bájken bajás váttsá.

Oajvvadus!

  • Hapsasjávres (Sisednamrahte milta) Stubbágäddáj, åvddån ruopptot, la vuogas biejvveváttsos. Dánna vuojnná oalle giellasijt, ramssoednamijt ja ábijt.
  • Juohkka jage, sjnjilltjamáno álgon, ásadi Rállárvádtsusav. Máhttá válljit jus sihtá vádtset jali viehkat 23 jali 44 km. Kontrållå gávnnuji bálggá milta. Háste fuolkev maŋŋáj ja dåbdijdihtit Laponia vuobmeednamijda.