Råssejåhkå

Det här är en liten balkbro över Råssejåhkå, som ligger längs Kungsleden mellan Dievssajávri (Teusajaure) och Vákkudavárre. Den är ditsatt 2012 och finns inte utmärkt på alla fjällkartor.