Rijtjem (Ritsem)

Svårighetsgrad: null

Rijtjem ligger precis på gränsen till Laponia. Öster om bäcken Rijtjemjåhkå är man inne i världsarvet och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark.

Rijtjem är huvudviste för samerna i Unna tjerusj och en viktig knytpunkt för många samebyar. Härifrån tar man sig vidare både till samebyarna norr och söder om Rijtjem. Härifrån går också båten för att ta sig vidare längs Badjelánndaleden och Nordkalottleden.

Byn har påverkats hårt av vattenkraftsexploateringen. Sjön har blivit reglerad vid fyra olika tillfällen. Varje gång har de som bor här behövt flytta högre upp. När vattenståndet i magasinet är högt och det är dåligt väder kan det vara både svårt och farligt att vistas på sjön.