Såmmárlahpa (Såmmarlappa)

Svårighetsgrad: null

Turiststugan i Såmmárlahpa ligger vid älven Darreädnos strand. På sommaren kan du ta dig med båt för att göra turer på andra sidan älven.

Det här är samebyn Tuorpons betesmarker. Längs hela Darrevuobme (Tarradalen) finns spår som visar hur människorna har rört sig i det här området under väldigt lång tid. Namnet Darrevuobme betyder dalen med de branta stupen och ravinerna. Det är först norr om Såmmárlahpa närmare Darreluoppal som den långa dalen vidgar sig. Rovdjuren trivs här och när snön täcker marken ser du spåren efter dem korsa dalen.

Innan stugan byggdes fanns en kåta där turisterna kunde övernatta. Marken har sakta tagit tillbaka den och gjort den svår att upptäcka.

Såmmárlahpa ligger strax söder om Badjelánnda nationalpark och världsarvet Laponia.