Siidasjávri (Sitasjaure)

Svårighetsgrad: null

Vid Siidasjávris södra strand ligger Baste čearrus sommarviste och ett stugläger som drivs av STF. Den långa sjön sträcker sig ändå in i Norge och runt om den reser sig snöklädda fjälltoppar.

Siidasjávri ligger strax utanför Laponia vid gränsen till Sjávnja naturreservat och nationalparken Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke. Nordkalottleden passerar i norr och svänger av mot Norge och vintertid finns en skoterled som går mot Giebnegáisi (Kebnekaise) och vidare norrut.

Markerna här är de två samebyarna Baste čearru och Unna tjerusj sommarbetetsland. Efter vägen till Siidas ser du deras kalvmärkningshagar på sidan av vägen. Vägen byggdes i samband med att sjön dämdes på 70-talet. I dag leds vattnet i en tunnel från sjön ner till Ritsems kraftstation.

Kring Siidasjávri finns heliga platser. Tillsammans med ortnamn och andra kulturmiljöer i området visar de att det här har varit ett viktigt område för människor under lång tid.