Sijddojávrre (Sitojaure)

Svårighetsgrad: null

När man fortfarande flyttade med rajd och klövjerenar låg många höst- och vårboplatser runt Sijddojávrre. Det var här man bodde innan man flyttade till sommarlanden längre västerut. Nuförtiden bor många familjer kring Sijddojávrre under både vår, sommar och höst.

Sjön är två mil lång och den västra änden ligger i Sarek och världsarvet Laponia. Vattnet färgas grönt av glaciärvattnet som kommer från högfjällen. Den två mil långa sjön består egentligen av tre sjöar som binds ihop med strömfåror. När man färdas här får man en känsla av hur sjöarna längre norrut såg ut i innan de dämdes och blev regleringsmagasinet Áhkájávrre.

Turiststugan ligger på norra sidan sjön och lokalbefolkningen kör båttransporter över sjön under hela vandringssäsongen. Du kan också få skjuts till väständan för att fortsätta in i Sarek.

Området är rikt på lämningar och det finns mycket att upptäcka bortanförs sjöns fina stränder.