Spietjavjåhkå

Mindre hängbro vid Gisuris längs med Padjelantaleden. Bra skick.