Árasluokta

Árasluokta ligger mitt i det vida och öppna fjällandet Badjelánnda. De gröna sommarfjällen är sedan århundraden och årtusenden rika renbetesmarker.

Markerna kring Árasluokta och Miellädno är betesmarker för Jåhkågaska tjielldes renhjordar. När fjällflyget kom på 1960-talet flyttade man från älven vid Miellädno ner till Virihávrres nordvästa strand i Árasluokta. Familjerna kunde då flyga till sommarboplatsen och sälja överskottet av den fisk de fångande till fjällflyget.

Turiststugorna ligger i nära anslutning till samebyns stugor. I Árasluokta finns också en kyrkkåta där det är gudstjänst varje sommar. Under några intensiva sommarveckor fylls vistet med liv och turiststugorna är öppna fram till början av september.