Bårdde (Pårte)

Bårddestugan ligger på Kungsleden vid sjön Sjábttjakjávrres norra strand, strax utanför Sareks nationalpark och världsarvet Laponia. Här är du i Jåhkågaska tjielldes höst- och vårbetesland. Leden går söder om Sareks högfjäll med Pårttemassivets toppar som fond.

Omkring en mil väst om Bårddestugan på en slätt som blir tidigt snöfri ligger Boarek. Det är ett av Jåhkågaska tjielldes visten och där ligger också en av de röda forskningshyddor som byggdes av Axel Hamberg i början av 1900-talet. Totalt ligger fyra hyddor på olika platser i Sarek.

I Boarek passerade förut renrajderna på väg mellan vinterbetet i skogslandet och Badjelánndas sommarbetesmarker. Man stannade för att packa om mellan vinter- och sommarutrustning, plocka fjällängssyra och fiska. I dag finns både moderna stugor och äldre torvkåtor i vistet.