Gisuris

Sedan tusentals år tillbaka år området kring Guvtjávrre marker där renhjordarna vistas både vår, sommar och höst. På slätterna kring sjön kalvar vajorna i slutet av maj. På båda sidor om den stora älven finns fjälltoppar med snölegor dit renarna under varma sommardagar kan fly undan insekter.

Om man vandrar längs Badjelánndaleden från Änonjálmme till Gisuris kan det kännas som att det inte finns några spår av mänskligt liv. Men strax innan man kommer fram till Gisuris passerar stigen några gropar utspridda på en öppen slätt. De här fångstgroparna var en central plats för äldre tiders jägare. På älvens östra sida uppströms finns även ett otal lämningar av boplatser. På snart sagt varje backe finns en eller flera härdar.

Idag är härdarnas tältkåtor borta, istället finns stugor som renskötarna byggt vid Guvtjávrres strand. Där kan man ofta köpa både rökt fisk och gáhkku och få skjuts över sjön.

Turiststugorna i Gisuris ligger uppe på en av de platåer som är rester efter istiden. Här möts de tre nationalparkerna Sarek, Badjelánnda och Stuor Muorkke och du kan välja i vilket område du vill fortsätta din vandring.