Muddusagahtjaldak (Fallstugan)

En strategisk plats

Allt sedan den sista stora isen smälte undan har människan levt och vandrat här. I tusentals år har människor levt här utan att lämna så stora spår efter sig. Här finns härdar, system av fångstgropar och i äldre tallar märken efter barktäkt. De som levde här var jägare och samlare och det viktigaste bytet var vildrenen. I Muddus/Muttos finns två system av fångstgropar. De ligger strategiskt placerade vid platser som hjordarna passerade under sina vandringar. När vintern tagit sitt grepp över markerna byggdes läger i närheten av de platser där vildrenen betade. Dagens renar vandrar efter samma leder som vildrenen gjorde.

Markerna i Muddus/Muttos används av Gällivare skogssameby, Sirges och Unna tjerusj. En kort bit uppströms Muddusagahtjaldak (Muddusfallet) finns en flyttled som Sirges sameby använder sig av då de flyttar med renhjordarna mellan vinterlanden i östra Muddus/Muttos och sommarlanden i västra Laponia.

Från fallet kan du fortsätta din vandring norrut, österut eller söderut till entrén i Skájdde (Skaite).