Sáltoluokta

För Sirges sameby är de här markerna vår- och höstland. På lågfjället Ulldevis öster om Sáltoluokta betar renhjordarna under höst och vår. Högfjällen och fjällhedarna väster om Gierkav är samebyns sommarland. Sáltoluokta är en av de större boplatserna för Sirges och i vistet ligger också en kyrkkåta.

Området kring Giergav blir tidigt bart under våren och därför finns det alltid gott om renar kring Sáltoluokta. När du går upp mot Bietsávrre och Giergav passerar du snart gränsen till världsarvet Laponia och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark.

I vistet ligger också Sáltoluokta fjällstation. Kungsleden går förbi här och många stannar på fjällstationen för att göra dagsturer i området. En bit upp på fjället ligger ett stort system av fångstgropar, härdar och andra fornlämningar som är skyltade och utmärkta på kartan.

Sommartid kan man åka båt från Sáltoluokta till naturum i Stuor Muorkke.

Foto: Daniel Olausson

Foto: Daniel Olausson/Media Tales