Álggavárre

Svårighetsgrad: För den vana

Längd: Mer än en dag

SAREK

Mitt i samebyn Jåhkågaska tjielldes sommarland ligger det gamla kapellet och gruvlämningarna vid Álggavárre.

Mellan 1659 och 1702 bröts silvermalm på Silbbatjåhkå och Álggávárre. Hytta och smältverk låg i Kvikkjokk och alla förnödenheter och all malm fraktades av samer. Arbetsförhållandena var usla och hungern och kölden svår. Nu kan du se gruvhål och husgrunder efter gruvdriften mitt ute på fjället.

I Álggavárre byggdes också ett kapell 1788, där prästen kunde hålla gudstjänst för samerna på sommaren. Idag är kapellet restaurerat och den tredje helgen i juli varje år håller kyrkan en gudstjänst här. Nära Miellädnos utlopp ligger roddbåtar som tillhör kyrkan, men som även kan användas av vandrare.