Vad du får och inte får göra

I Laponia är du naturens gäst

I världsarvet gäller särskilda regler för besökare, eftersom stora delar av Laponia består av nationalparker och naturreservat.

Som besökare här får du plocka bär och svamp. Du får också göra upp eld med torra grenar eller ordna skydd åt dig när du vandrar. Du kan tälta något dygn på samma ställe eller ställa din husvagn om det finns en anvisad plats för att göra det.

Men du måste också känna till de viktiga föreskrifter som gäller för alla som är här.

Inom Laponia får du:

  • inte avsiktligt störa betande renar och renskötselarbete
  • inte skräpa ner
  • inte skada eller ta bort mark, sten och växter förutom bär och matsvamp
  • inte samla ägg och fånga, skada eller döda djur
  • inte jaga och fiska om det inte framgår annat av föreskrifterna
  • inte cykla eller köra båt och motordrivet terrängfordon. Det finns vissa undantag som du kan läsa mer om i föreskrifterna.
  • inte rida och ta med hund annat än i begränsade områden och vid vissa tider. I nationalparkerna är det endast tillåten med kopplad hund under perioden 1 januari – 30 april. Övriga tider får du lämna hunden hemma. Vill du vandra med kopplad hund året om är det tillåtet längs Kungsleden och Rallarstigen och i naturreservaten.

Här kan du läsa de fullständiga föreskrifterna.