Föreskrifter

I Laponia är du naturens gäst

Naturen i Laponia är öppen för alla, året om, dygnet runt. Men glöm inte att frihet i naturen medför ett stort ansvar. Genom att följa föreskrifterna hjälper du till att bevara världsarvets värden.

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparkerna och naturreservaten som ingår i Laponia. Här gäller dessutom särskilda regler, föreskrifter, som du som besökare måste följa.

Du som besökare har även ansvar att ta reda på de fullständiga föreskrifterna.

Här finns en länk till dem. De finns också hos turistbyråerna och naturum Laponia i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke.

Dispenser och tillstånd

Det går att få dispens eller tillstånd för att göra aktiviteter som inte är tillåtna enligt föreskrifterna. För att få dispens eller tillstånd vänder du dig till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponiatjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia är ingen myndighet, men fungerar som remissinstans för Länsstyrelsen. Läs mer här.