Föreskrifter

I Laponia är du naturens gäst

I världsarvet gäller särskilda regler för besökare. Som besökare här får du plocka bär och svamp. Du får också göra upp eld med torra grenar eller ordna skydd åt dig när du vandrar. Du kan tälta något dygn på samma ställe eller ställa din husvagn om det finns en anvisad plats för att göra det.

Men tänk på att

  • Inte avsiktligt störa betande renar och renskötselarbete.
  • Inte skräpa ner. Skräp försvinner inte bara för att det inte syns. Gräv inte ner det utan bär ut det du har tagit med dig.
  • Speciella regler gäller för hundar i Laponia. Du kan bara ha hund i vissa områden, vissa tider och i de undantagsfallen ska den alltid vara kopplad. Ta reda på vilka regler som gäller dit du ska.
  • Inte samla ägg, fånga, skada eller döda djur.
  • Inte skada eller ta bort mark, sten och växter förutom bär och matsvamp.
  • Inte cykla eller köra båt och motordrivet terrängfordon. Det finns vissa undantag som du kan läsa om i föreskrifterna.
  • Inte jaga och fiska förutom i vissa områden som har särskilda regler

Här kan du läsa de fullständiga föreskrifterna. De finns också hos turistbyråerna och naturum Laponia i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke.