Föreskrifter

I Laponia är du naturens gäst

I världsarvet gäller särskilda regler för besökare. För nationalparkerna och naturreservaten som ingår i världsarvet Laponia finns det föreskrifter.

Här kan du läsa de fullständiga föreskrifterna. De finns också hos turistbyråerna och naturum Laponia i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke.

Dispenser och tillstånd

Det går att få dispens eller tillstånd för att göra aktiviteter som inte är tillåtna enligt föreskrifterna. För att få dispens eller tillstånd vänder du dig till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponiatjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia är ingen myndighet, men fungerar som remissinstans för Länsstyrelsen. Läs mer här.