Vad du får och inte får göra

I Laponia är du naturens gäst

I världsarvet gäller särskilda regler för besökare, eftersom stora delar av Laponia består av nationalparker och naturreservat.

Som besökare här får du plocka bär och svamp. Du får också göra upp eld med torra grenar eller ordna skydd åt dig när du vandrar. Du kan tälta något dygn på samma ställe eller ställa din husvagn om det finns en anvisad plats för att göra det. Du kan också ha med din kopplade hund när du vandrar till exempel Kungsleden och Rallarstigen. Från 1 januari – 30 april kan du ha med dig din kopplade hund i hela Laponia, även i nationalparkerna.

Men du måste också känna till de viktiga föreskrifter som gäller för alla som är här.

Inom Laponia får du inte

  • avsiktligt störa betande renar och renskötselarbete
  • skräpa ner
  • skada eller ta bort mark, sten och växter förutom bär och matsvamp
  • samla ägg och fånga, skada eller döda djur
  • jaga och fiska om det inte framgår annat av föreskrifterna
  • cykla eller köra båt och motordrivet terrängfordon. Det finns vissa undantag som du kan läsa mer om i föreskrifterna.
  • rida och ta med hund annat än i begränsade områden och vid vissa tider.

Här kan du läsa föreskrifterna.

Tips inför sommaren: här hittar du information om eventuell brandrisk i området.