Vájsáluokta

Svårighetsgrad: null

I Vájsáluokta och Änonjálmme bor ett femtiotal familjer. Byn har genom årens lopp fått flytta allt längre upp på fjällsluttningen på grund av vattenkraftsregleringarna och ligger därför utsträckt flera kilometer nedanför de två fjällen Sjválltjá och Boalnotjåhkkå. Under sommaren och höstsommaren går båtarna dagligen mellan Rijtjem (Ritsem) och Vájsáluokta. STF:s fjällstuga ligger nära bryggan. Ett par kilometer öster om bryggan svänger Nordkalottleden söderut mot Guvtjávrre. Det är också en fin dagstur att vandra österut mot Änonjálmme.

I Vájsáluokta kan man köpa rökt fisk och gáhkku av lokalbefolkningen. Det går också bra att beställa båtskjuts.

Vid bäcken Svjálltjájåhkå ligger två kyrkkåtor. Den ena av dem är Sveriges äldsta och är utsedd till byggnadsminne, byggd av den kända poeten Paulus Utsi. Två helger varje sommar håller kyrkan sommargudstjänster i den nyare kåtan.