Vákkudavárre (Vakkotavara)

Svårighetsgrad: null

Namnet Vákkudavárre kommer från fjället väster om STF:s turiststuga. Fjället delas av en sänka som ser ut som en liten dal, vilket gett platsen dess samiska namn. Öster om stugan reser sig den mörka klippbranten Garŋŋelabákte.

Kungsleden går brant uppför fjällkanten. När du har kommit upp möter ett vidsträckt panorama över Sarekfjällens snöklädda toppar och Áhkká längre västerut.

Markerna mellan Vákkudavárre och Dievssajávri är betesmarker för renarna i Unna tjerusj. Här betar de under vår, sommar och höst. Det är en smal passage för renarna och om du under din vandring eller skidtur kommer nära en samlad flock renar så stör du minst genom att sitta ner och låta djuren passera. Eller ta en omväg runt djuren.