Laponia

Ett levande världsarv

Världsarvet Laponia är ett natur- och kulturlandskap, med flera tusen år gamla spår efter mänsklig verksamhet, och samtidigt Europas största sammanhängande naturlandskap. År 1996 utsåg UNESCO Laponia till världsarv för både sin kultur och sin natur. Ett område så unikt att det är viktigt för hela mänskligheten att skydda och bevara det för kommande generationer. Laponia är ditt, vårt och världens arv.