Sulidälbmá, Tjuoldavuobme och Ráhpaäno suorgudahka

Glaciärer, gammelskog och deltan

I Laponia finns tre områden som inte ligger i någon nationalpark eller i ett naturreservat. Det är Ráhpaäno suorgudahka (Lájtávrredeltat), Tjuoldavuobme och Sulidälbmá.

Alla tre hör till världsarvets allra mest vackra och fascinerande områden. I framtiden kan de här tre områdena bli en del av nationalparkerna i Laponia.

Ráhpaäno suorgudahka 

När man kommer till Ráhpaäno suorgudahka, Lájtávrredeltat (Laitauredeltat), och blickar ut över deltat omringat av 600 meter höga fjällstup är det lätt att tappa andan. Det är inte konstigt att många av platserna runt omkring anses heliga. Kring sjön Lájtávrre finns många gamla offerplatser. Det berättas att nio björnar dödats vid stenen Áktsegállo. Det är därför boplatsen nere vid sjön heter Aktse, som betyder nio på samiska.

Det bildsköna, grönblåglittrande deltat som slingrar sig fram under fjällen Skierffe och Tjahkkelij är en av de mest fotograferade platserna i hela Laponia och urbilden för Sarek, men i själva verket ligger Lájtávrredeltat, eller Ráhpaäno suorgudahka som det heter på samiska, utanför Sarek och bildar porten in i Ráhpavuobme, Rapadalen.

Älven Ráhpaädno är Sareks pulsåder. Den transporterar slam från omkring 30 glaciärer och allt avsätts i sjön Lájtávrre. Det är det snabbast växande deltat i Sverige. Älven delar upp sig i mängder av laguner och älvfåror som slingrar genom landskapet och hela tiden förändras. Ena dagen kan du gå torrskodd och andra dagen måste du åka båt på samma plats.

Den här typen av marker är fantastiska som slåtterängar. Deltat var förutsättningen för att samer slog sig ner i Aktse och blev bofasta bönder i början av 1800-talet. Hemmanet ligger vid turiststugorna i Aktse och används fortfarande av familjen Läntha.

I dag är deltat mest populärt som betesmarker för älgarna. Och som älgjaktsmarker för ortsborna.

Tjuoldavuobme

Tjuoldavuobme gränsar till Sarek och Badjelánnda och är känd för sin gamla, opåverkade och viltrika skog. På svenska är dalen känt som Tjuoltadalen. Vuobme betyder lövskog på samiska, men i de nedre delarna av dalen finns också riktig gammelskog med tall och gran.

Längre upp i dalen täcker fjällbjörkskogen dalsidorna. Rovdjuren trivs i Tjuoldavuobme och dalen är ett viktigt område för bland annat älgen, björnen och järven.

Tjuoldavuobme_CJUTSI

Foto: Carl-Johan Utsi

Sulidälbmá

Kärt barn har många namn, speciellt om hon ligger på gränsen mellan två länder. Sulidälbmá stavas i Norge Sulitjelma. I Sverige används det samiska namnet Sulidälbmá/Sulitelma. Men det rör sig om samma område – alpina högfjäll och enorma glaciärer, där gränsen mellan Norge och Sverige skär rakt igenom fjällmassivet och delar den stora glaciären Sállajiegŋa i två delar.

Sállajiegŋa betyder ”sprickisen” och är Suildälbmás största glaciär. Att stå nere vid hennes fot är det närmaste istiden vi kan komma. Den blåvita väldiga isen välver sig ned och kalvar i en grumlig glaciärsjö. Nedanför glaciären betar renarna, som har flytt hit upp för att slippa myggen om sommaren.

Foto: Carl-Johan Utsi