Stubbá/Stubba

Stubbá ligger som en bro mellan det väldiga naturreservatet Sjávnja/Sjaunja och Muddus/Muttos nationalpark. Här finns en arkipelag av skogsholmar, urskog, lågfjäll och tallbackar utspridda över en enorm våtmark.

På bergssluttningarna finns barrskog och högre upp kring topparna ligger bårder av fjällbjörkskog.
 Gammelskogen i Stubbá/Stubba utgör fint rastbete för samebyn Unna tjerusj renar eftersom det finns gott om den eftertraktade hänglaven.
 Snötäcket i april oftast är tjockt och bär renen. Hänglaven i trädens grenar är då åtkomlig för djuren. Förekomsten av hänglav är viktig under den här tiden eftersom renen inte kommer år den markväxande laven.

Eftersom E45:an mellan Porjus och Gällivare skär igenom Stubbá är det ett fint område att göra små dagsturer i. Åk skidor ut i markerna eller gå ut för att fågelskåda en tidig morgon. Det är inte många delar av världsarvet Laponia som är så tillgängligt som just Stubbá/Stubba.

Ta bara på dig ett par riktiga stövlar och glöm inte din kikare.

 

NOP_muddus_mars14-951_MidRes_CJUTSI

Foto: Carl-Johan Utsi

Bra isolering

Hänglav växer i äldre skogar. När fåglarna bygger bon är de ett vanligt material. Lavskrikans bo byggs av torra kvistar och isoleras med hänglav.