Samebyarna

Nio byars land

En sameby är inte vad det låter som. Det är inte en by som är befolkad av samer. En sameby är både ett geografiskt område – som i vissa fall sträcker sig från fjäll till kust – och en organisation för renskötsel. För att få arbeta med renar måste man vara medlem i en sameby. Men varken förr eller i dag har renskötsel varit det enda man har sysslat med. Jakt och fiske har varit en lika viktig del för många. I dag har de flesta ett annat jobb på sidan av rennäringen.

En sameby är inte heller som många tror ett långsträckt område som går från fjäll till kust. I Laponia finns både skogssamebyar som lever i skogslandet året runt, och fjällsamebyarna som använder mer vidsträckta områden och låter renarna beta i barrskogarna under vintern och i fjällen på sommaren. I Sverige finns sammanlagt 51 samebyar och nio av dem har marker inom Laponia.

Arbetet styrs av väder och vind men följer ändå en given rytm. Renhjordarna består av privat ägda djur med en kombination av snitt i örat som visar vem som är dess ägare. I juli samlas hjordarna in i hagar och årets kalvar får sitt märke. Under höst och tidig vinter slaktas en del av dem. Största delen av slaktdjuren säljs, men en stor del av det renen ger i form av kött, skinn och andra material används i hushållet.

För samebyarna som har sina marker i Laponia är världsarvet bara en liten del av det område man lever i och är beroende av. Utan de delar av samebyns marker som ligger utanför Laponia skulle det inte finnas någon fungerande rennäring i världsarvet.