Varför världsarv?

År 1996 utsågs Laponia till ett världsarv av FN-organet Unesco. Det betyder att området är viktigt för hela världen att vårda och skydda. Utnämningen grundar sig på kombinationen av den unika natur och de kulturella värden som finns i Laponia. Det här är ett område som bär spår av jordens tidiga historia men också av människans. Landskapet har formats i samspel med en levande samisk tradition där man under lång tid har bedrivit renskötsel.

När Unesco bestämde att ta med Laponia bland världens världsarv var det för att det uppfyller vissa kriterier, som de kallar för ”Outstanding Universal Values”.

Här är några exempel på vad som gör att Laponia har utsetts till ett världarv: 

 • Foto: Carl-Johan Utsi
 • Området har ett rikt kulturarv som visar hur man under lång tid har använt markerna långsiktigt och hållbart. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Foto: Carl-Johan Utsi
 • Fjällen i Sarek och Sulidälbmá lär oss om hur landet har formats geologiskt och varför det ser ut som det gör i dag. Foto: Peter Rosén
 • Skönheten i landskapet, till exempel de stora fjällsjöarna i Padjelanta/Badjelánnda. Foto: Carl-Johan Utsi
 • Närvaron av den samiska kulturen, med allt från kåtor till moderna stugor, bidrar till att göra området ännu vackrare. Foto: Elin Anna Labba/Laponiatjuottjudus
 • I Laponia finns allt som förknippas med glaciärer, till exempel u-dalar, moränområden, rasbranter och forsande glaciärälvar.
 • Man ser hur isen och frosten har påverkat området, t,ex spektakulära palsar som växer och kollapsar och hur isfloder har sprängt sig fram genom klippor och stenar. Foto: Elin Anna Labba/Laponiatjuottjudus
 • Sjávnja som myrområde är oerhört betydelsefullt. Det är ett område som knappt är framkomligt när det inte är vinterföre. Foto: Jan-Erik Nilsson
 • I Laponia finns gammelskog med träd som är över 700 år. Skogen växer fritt och opåverkat. Foto: Jan-Erik Nilsson
 • I Laponias syns det tydligt hur människorna är en del av ekosystemen sedan 7000 år tillbaka i tiden. Foto: Carl-Johan Utsi