Varför världsarv?

År 1996 utsågs Laponia till ett världsarv av FN-organet Unesco. Det betyder att området är viktigt för hela världen att vårda och skydda. Utnämningen grundar sig på kombinationen av den unika natur och de kulturella värden som finns i Laponia. Det här är ett område som bär spår av jordens tidiga historia men också av människans. Landskapet har formats i samspel med en levande samisk tradition där man under lång tid har bedrivit renskötsel.

När Unesco bestämde att ta med Laponia bland världens världsarv var det för att det uppfyller vissa kriterier, som de kallar för ”Outstanding Universal Values”.

Här är några exempel på vad som gör att Laponia har utsetts till ett världarv: