Organisation

Tjuottjodit är det lulesamiska ordet för att ta hand om något, att förvalta. Laponiatjuottjudus är förvaltare av världsarvet Laponia och är en lokalt förankrad organisation med huvudkontor i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Laponiatjuottjudus tog över ansvaret för förvaltningen av Laponia från Länsstyrelsen i Norrbotten den 1 januari 2013 och arbetar nu fram ett nytt sätt att sätt att ta hand om världsarvet, tillsammans med de människor som lever i och kring området. Världsarvet är en helhet, där de viktigaste grundstenarna är:

  • naturen
  • den samiska kulturen och rennäringen
  • det historiska arvet

Laponiatjuottjudus är en ideell förening med kontor i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk.

I föreningen sitter: 

  • Samebyarna i Laponia: Baste čearru, Sirges, Tuorpon, Unna tjerusj, Jåhkågaska tjiellde, Gällivare skogssameby, Luokta-Mávas, Slakka och Udtja
  • Jokkmokk och Gällivare kommuner
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Naturvårdsverket

I styrelsen är de samiska representanterna i majoritet och alla beslut fattas med konsensus.

Laponiatjuottjudus ser sig som en lärande förvaltning som strävar efter att föra ner besluten nära dem det berör. Det är en förvaltning som bygger på lokalt deltagande och ett gemensamt ansvarstagande för världsarvet. Under arbetet med att ta fram en modern förvaltning för Laponia betonades det också att Laponia ska förvaltas med helhetsperspektiv, ett hållbarhetsperspektiv och ett utvecklingsperspektiv.

Regeringen har i december 2018 förlängt Laponiaförordningen fram till 31 december 2022. Den långsiktiga ambitionen är att Laponiatjuottjudus blir en fast verksamhet.