Logotyp för Laponia

Fornvårdsmiljöer

Fornvårdsmiljöer

I Norrbotten finns fynd av minst 20 000 kända forn- och kulturlämningar, där drygt 3 000 av dessa finns inom världsarvet Laponia. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har lyft fram 21 kulturhistoriska platser längs Lule älvdal som ingår i Fornvårdsprogrammet Forntid i Norrbotten. 

Platserna är tänkta att vara besöksmål för närboende såväl som för besökare från länet och långväga besökare. Fornvårdsmiljöerna är skyltade på olika sätt och i olika grad. Platserna berättar länets kulturhistoria från stenåldern och fram till vad som kan kännas som igår. Inom världsarvet Laponia finns tre av de fornvårdsmiljöerna: Nábrreluokta, Sáltoluokta och Vuolep Áhppojávrre.

Ta dig turen dit och lär dig mer om kulturlämningarna och landskapet!