Logotyp för Laponia

Dispenser och tillstånd

Carl - Johan Utsi

Särskilda regler gäller i Laponias nationalparker och naturreservat. De här föreskrifterna reglerar vad du kan göra när du är i Laponia.

Det går att få dispens eller tillstånd för att göra aktiviteter som inte är tillåtna enligt föreskrifterna. För att få dispens eller tillstånd vänder du dig till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponiatjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia är ingen myndighet, men fungerar som remissinstans för Länsstyrelsen.

Ibland måste du betala en prövningsavgift för att länsstyrelsen ska pröva din ansökan. I Laponia finns också många Natura 2000-områden och du kan även behöva ett Natura 2000-tillstånd.

Läs mer om dispenser och tillstånd i skyddad natur på länsstyrelsens hemsida.

När du söker bygglov inom världsarvet eller ska ta byggvirke enligt renskötselrätten ska du anmäla det till Laponiatjuottjudus. Det är i övrigt kommunerna som hanterar bygglovsärenden.