Sarek nationalpark

Peter Rosén

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

I nationalparkerna inom Laponia är det förbjudet att ha med sig hund, med undantag för Kungsleden, Rallarstigen i Muddus/Muttos, samt området mellan kraftledningen och Stuor Julevu/Stora Lulevattens sjösystem i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark.

1 januari–30 april får kopplad hund medföras.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att flyga under 2000 fot över marken i Padjelanta/Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/ Stuor Muorkke nationalpark samt starta och landa med luftfarkost.

Det är tillåtet att elda inom hela världsarvet Laponia. Du får göra upp eld med löst liggande pinnar och grenar på marken. Men det är inte tillåtet att bryta kvistar, hugga eller såga ner levande eller döda träd, ris och buskar, eller ta näver från levande träd.

Alla regler och föreskrifter finner du här.