Logotyp för Laponia

Lämningar i Laponia

Foto: Carl-Johan Utsi

Markerna som idag är ett skyddat världsarv har nyttjats av människor och djur i tusentals år. Är man uppmärksam kan man se spåren i landskapet och på så sätt pussla ihop en bild på hur livet kan ha sett ut förr i tiden.

Här kan du lära dig mer om kulturlandskapen inom världsarvet Laponia och de spår som människor lämnat efter sig.

Utöver tidigare arkeologiska inventeringar har Laponiatjuottjudus utfört inventeringsinsatser inom delar av världsarvet. Informationen i nedanstående artiklar bygger huvudsakligen på Laponiatjuottjudus egna inventeringar. 

Lämningar i världsarvet Laponia

Stalotomter i Váhtjer/Gällivare kommun

Kulturmiljöer och landskap i Laponia

Lämningar i Sarek

Fångstgropar vid Sijddojávrre

Härrábálges

Lämningar i Muttos