Logotyp för Laponia

Hambergstugorna

Hambergstugorna

Axel Hamberg (f.1863) besökte Sarek första gången sommaren 1895 för att inventera glaciärer. Besöket gav mersmak och han besökte Sarek för olika studier varje sommar fram till 1931. Hamberg studerade förutom glaciärer även berggrund, kvartärgeologi, meteorologi och hydrologi genom självregistrerande instrument på flera platser inom Sarek. 

Den för tiden befintliga kartan över Sarek var, enligt Axel Hamberg, alldeles för bristfällig varpå han påbörjade ett tidskrävande arbete med att upprätta en ny. Det fotogrammetriska* arbetet för att ta fram kartmaterial har genererat upp emot 1800 fotografier som har ett egenvärde som bland annat landskapsfotografier och som dokumentation av flertalet naturgeografiska förändringar. Bland de 1800 fotografierna finns även avbildade arbetskamrater, ögonblicksbilder med mera. År 1922 färdigställdes en karta i skala 1:300 000 som kompletterade generalstabskartan med tillägg av ortsnamn, korrigering av felaktiga och saknade namn. Axel Hambergs karta har av Sarekbesökare använts ända fram till 1970 – talet då den ersattes av en ny flygfotogrammetrisk karta.

Hyddor i Sarek 

Initialt bodde Axel Hamberg i tält och kåtor under sina forskningsresor. Efter en tur 1902 väcktes tanken på att bygga någon mer permanent bosättning för att kunna fortsätta att bedriva sina studier. Idéen realiserades nästan tio år senare där byggnaderna konstruerades för att klara väder och vind i ett hårt klimat samtidigt som de behövde vara viktbesparande för att minska svårigheter med transport genom oländig terräng. Axel Hambergs byggnadskonstruktion bestod av regelstommar som sedan kläddes med galvaniserade järnplåtar, såväl invändigt som utvändigt och isolerades med bomullsvadd. En konstruktion som Hamberg senare fick patent på. Reglarna sattes samman som byggsatser som fraktades till de olika platserna med båt, ren, häst och bärare.

Under åren 1911–1914 uppfördes fem hyddor i Sarek, Bårddetjåhkkå (1911), Boarek, Lidnok och Tjågnoris (1912), och Skoarkki (1914). År 1967 flyttades stugan i Tjågnåris ned till dåvarande Jokkmokks museum och står idag uppställd i Jokkmokks fjällträdgård.

Metereologiska observationer med självregistrerande instrument gick inte att bedrivas på 1830 meters höjd vid Bårddetjåhkkå på grund av rimfrostbildning, vilket resulterade i ett bemannat observatorium. Under åren 1914 – 1918 var därför observatoriet på Bårddetjåhkkå bemannat året om, med två forskare åt gången som genomförde mätningar en gång i timmen. Mat, post och ved fick de tillhandahållet genom leverans av samer och nybyggare från området som ”arbetade extra”.

År 2015 byggnadsminnesförklarades de stugor som användes av professor Axel Hamberg för naturvetenskapliga studier i Sarek. För de fyra Hambergstugorna som fortfarande finns i Sarek ansvarar Laponiatjuottjudus för stugornas skötsel.