Logotyp för Laponia

Sulidälbmá / Sulitelma

Målet vid Sveriges äldsta turistled

Kärt barn har många namn, speciellt om hon ligger på gränsen mellan två länder. Sulidälbmá stavas i Norge Sulitjelma. I Sverige används det samiska namnet Sulidälbmá/Sulitelma. Men det rör sig om samma område – alpina högfjäll och enorma glaciärer, där gränsen mellan Norge och Sverige skär rakt igenom fjällmassivet och delar den stora glaciären Sálajiegŋa i två delar.

Sálajiegŋa betyder ”sprickisen” och är Suildälbmás största glaciär. Att stå nere vid hennes fot är det närmaste istiden vi kan komma. Den blåvita väldiga isen välver sig ned och kalvar i en grumlig glaciärsjö. Nedanför glaciären betar renarna, som har flytt hit upp för att slippa myggen om sommaren.

#sulitelma