Logotyp för Laponia

Renen

Foto: Carl-Johan Utsi

Renen

Under årtusenden har renen varit ett av de viktigaste djuren för människan i Laponia och idag är den en bärare av en lång kulturell tradition och samisk identitet. Trots att renhjordarna idag består av privatägda djur som sköts året runt är de som det gamla samiska talesättet säger – vindens egendom.

Renen har funnits här sedan den sista istiden. Den behöver olika föda under olika tider under året. Hjordarna har under sina ständiga vandringar betat i de här skogarna och fjällen och de första människor som bodde här följde djuren i dess spår. På strategiska platser längs flockarnas vandringsvägar byggde de system av fångstgropar som man skrämde ner djuren i. Jakten gav inte bara kött. Av bytets päls och skinn tillverkade man kläder, skor och annat som behövdes för att klara sig.

Efterhand tämjdes renen. En tam honren kunde till exempel användas för att locka till sig andra vildrenar. Men den största nyttan var att den kunde dra och bära allt som behövdes under de ständiga färderna. När man började bedriva handel med omgivande folk blev det intressant att hålla sig med större renhjordar. Produkter av ren blev då något som kunde bytas eller säljas. Genom tiderna har man alltid tagit tillvara på varje del av renen.


Renens åtta årstider

Renvett

Renen och renskötseln är beroende av orörda marker där renen kan beta. Tamrenen (Rangifer tarandus tarandus) är den art av ren som finns i Sverige idag. Den är väl anpassad till ett liv i ett arktiskt klimat. Renar är flockdjur och trivs därför tillsammans och de följer sina invanda färdvägar. Renen är i behov av olika slags bete beroende på vilken årstid det är och rör sig därför mellan olika områden beroende på årstid. Vintertid är den huvudsakliga födan renlav och under barmarkssäsongen betar renen gräs, örter, svamp och löv. Renar har speciella trivselland där de hittar bete, kalvningsland för vajorna och där de känner sig trygga. Renen undviker att vara i vissa områden vilket kan ibland bero på väder, betesförhållanden, betesro eller störningar och det är därför renskötseln behöver stora områden under hela året. Renen, såsom alla djur, är mycket känsliga för störningar orsakade av människan.

Ladda ner hela Renvettsbroschyren HÄR!