Foto: Peter Rosén

För att skydda våra marker är det vanligaste sättet i Sverige att bilda ett naturreservat. Det starkaste skyddet för ett område är att göra markerna till nationalpark. Fyra av Sveriges 30 nationalparker ligger i Laponia. Det är Sarek, Padjelanda/Badjelánnda, Muddus/Muttos och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalparker.

Dessutom omfattar världsarvet naturreservaten Sjávnja/Sjaunja och Stubbá, samt områdena Tjuoldavuobme, Ráhpaäno suorgudahka (Látjávrredeltat) och Sulidälbmá. Tillsammans täcker de stora skogarna, fjällen och de vida myrarna 9 400 kvadratkilometer inom Jokkmokks och Gällivares kommuner.

Nationalparker

Naturreservat


I nationalparkerna inom Laponia är det förbjudet att ha med sig hund, med undantag för Kungsleden, Rallarstigen i Muddus/Muttos, samt området mellan kraftledningen och Stuor Julevu/Stora Lulevattens sjösystem i Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke nationalpark.

1 januari–30 april får kopplad hund medföras.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att
flyga under 2000 fot över marken i Padjelanta/Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/ Stuor Muorkke nationalpark

Det är tillåtet att elda inom hela världsarvet Laponia. Du får göra upp eld med löst liggande pinnar och grenar på marken. Men det är inte tillåtet att bryta kvistar, hugga eller såga ner levande eller döda träd, ris och buskar, eller ta näver från levande träd.

Alla regler och föreskrifter finns att hämta här