Muddus/Muttos nationalpark

Djupa gammelskogar och myrar vida som hav

Muddus/Muttos är de vida myrarna och djupa gammelskogarnas land. Här finns stora vattenfall, djupa raviner, bergknabbar och skogar där träden har sett många generationer av människor passera förbi.

Det samiska ordet för stormyrar är ”áhpe”. Det betyder också hav. Här möter du många av dem, myrarna som känns som hav. På vintern när de har frusit är de perfekta flyttleder för både människor och djur. Men Muttos är kanske mest känd för sin gamla skog. Här finns både riktiga åldringar och yngre tallar som påverkats av avverkning och skogsbränder.

Söderut sluttar hela området ner mot älven Stuor Julevädno/Stora luleälven och tio djupa raviner skär genom storskogarna. De urgamla stigarna följer åsar som ibland är den enda platsen i landskapet där det går att ta sig fram. Försiktiga spår som eldstäder och fångstgropar visar att många har vandrat här före oss.

Vad namnet kommer från vet vi inte, men det skulle kunna vara från det samiska ordet mutták, ”passande” eller ”precis tillräckligt”. Här finns allt det som behövs för att leva ett gott liv. Sedan 1996 ingår Muttos i världsarvet Laponia.

#muttosnationalpark

  • Syftet med entrn till Muddus  Muttos nationalpark r att
  • Under flera r har byggnationerna av entrn i Skjdde till
  • Vlkommen till en vecka med MuddusMuttos nationalpark som r Sveriges
  • Nu har vi satt in en vedkamin i den lilla
  • Nu r vgen till Skjdde plogad fr ssongen Skjdde r
  • Vgval infr det nya ret? Jag tror att jag kr
  • Sista bilden fr Muddus Muttos nationalpark fr denna gng Vi
  • I norra delen av MuddusMuttos nationalpark finns rester frn ett
  • P ett par platser i MuddusMuttos nationalpark finns rester av

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin