Logotyp för Laponia

Förhållningssätt i världsarvet Laponia

Foto: Jan Nilsson

I Laponia är du naturens gäst

Naturen i Laponia är öppen för alla, året om, dygnet runt. Men glöm inte att frihet i naturen medför ett stort ansvar. Genom att följa föreskrifterna hjälper du till att bevara världsarvets värden.

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom nationalparkerna och naturreservaten som ingår i Laponia. Här gäller dessutom särskilda regler, föreskrifter, som du som besökare måste följa. Du som besökare har även ansvar att ta reda på de fullständiga föreskrifterna.

Dispenser och tillstånd

Det går att få dispens eller tillstånd för att göra aktiviteter som inte är tillåtna enligt föreskrifterna. För att få dispens eller tillstånd vänder du dig till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponiatjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia är ingen myndighet, men fungerar som remissinstans för Länsstyrelsen

Vad är det som gäller i Laponia egentligen?

Stort område, många frågor

Var finns det mer information om att vandra i Muddus/Muttos? I vilka områden får man ta med sig hund? Vi får många olika slags frågor om Laponia. Här sammanställer vi de vanligaste och viktigaste frågorna och svaren.

Varje år lägger vi ut aktuell information på hemsidan om när vägen till Skájdde plogas och när säsongsbron vid Skárja läggs ut och tas bort för säsongen.

Hur hittar man till Arvidssonstugan?

Arvidssonstugan i Muddus/Muttos nationalpark ligger inte vid några leder, men ett sätt att ta sig dit är från skogsvägen som tar av österut strax norr om Harsprånget.

RT90 koordinater 1688239 7431977.

Sommarbroar

Skárjábron (Mihkká) i Sarek, Bållávrjåhkåbron och Varvvekbron i Badjelánnda är de enda sommarbroarna i Laponia. En sommarbro är en bro som tas bort i slutet av varje barmarkssäsong och lyfts dit igen inför sommarsäsongen. Broarna sätts ut kring sista veckan i juni och plockas in i mitten av september. När de sätts ut varierar på grund av vattenflöde och snötäcke. Kontakta oss för mer information eller håll utkik på vår hemsida.

Miellädno

Bron över Miellädno uppströms vid Álggajávrre är i dåligt skick och används på egen risk. Nära Miellädnos utlopp ligger roddbåtar som tillhör Svenska kyrkan, men som även kan användas av vandrare.

Är alla broar i bra skick?

Ja, broarna kontrolleras varje år. Men väder och vind gör att skador uppstår, så hör av dig till oss om du upptäcker brister.

Stugorna längs Badjelánndaleden drivs av samebyarna genom föreningen Badjelánnda Laponia Turism, BLT. Mer information om stugorna finns på deras hemsida ww.padjelanta.com.

Muttos/Muddus nationalpark

Stugorna i Muttos går inte att boka. De är öppna för alla året om. De är inte bemannade och du betalar före eller efter din vistelse i stugan. Avgiften används för att hålla stugorna och lederna i Muttos i gott skick. Det finns information och inbetalningskort i alla stugor.

Badjelánnda/Padjelanta nationalpark

Stugorna i Badjelánnda är bemannade med stugvärdar från midsommar till början av september. Du kan läsa mer på samebyarnas förening Badjelánnda Laponia Turism, BLT. Det är de som driver och bemannar stugorna i Badjelánnda. Under vintern finns alltid en vinteröppen stuga i varje stugläger.

Övrigt boende i Laponia

Kontakta de lokala turistbyråerna för mer information om övrigt boende i världsarvet.

Bygglov söks hos kommunerna men information om bygglov ska meddelas Laponiatjuottjudus, info@laponia.nu.

Dievssajávri (Teusajaure)

På Kungsleden mellan Dievssajávri och Vákkudavárre behöver du ro över Dievssajávri (Teusajaur). Det finns roddbåtar och man kan också få skjuts av stugvärden om man hissar den flagga som finns vid sjön. Roddbåtarna sätts ut när stugorna längs Kungsleden öppnar och tas in igen efter att de har stängt. Kontakta oss för att få ett exakt besked om när de är på plats. Kom ihåg att det alltid måste finnas en båt på varje sida när du har rott över.

M/S Langas & Áhkájávrre (Akkajaure)

Tidtabeller för båttrafik hittar du på naturums sida.

Enligt föreskrifterna är det förbjudet att cykla inom nationalparkerna och naturreservaten i Laponia. Men du får cykla på allmänna vägar och på:

– Enskilda vägen till Rijtjem/Ritsem
– Enskilda vägen mellan Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Sádijávrre/
Satishaure
– Cykelstigen mellan Alláváre/Allavaara och Måsskejávrre/Måskejaur

Det går såklart även bra att cykla från Sitoälvsbron till Lájtávrre, då det ligger utanför Laponia.

I nationalparkerna Badjelánnda/Padjelanta, Sarek och Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet är det förbjudet att flyga med drönare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Att träd faller är en naturlig process och en viktig del av ekosystemen. Träd som faller får ligga kvar. Om de ligger över en led tas de bort av förvaltningen så snart det är möjligt.

I nationalparkerna är det förbjudet att fiska, förutom i vissa vatten längs Badjelánndaleden i Badjelánnda/Padjelanta nationalpark och i Stuor Julevädno längs Muttos/Muddus södra gräns. Exakt var du kan och inte kan fiska finns det mer information om på Länsstyrelsens webb och på Jokkmokks Jakt och Fiske. Där finns också information om var du kan lösa fiskekort. På naturum Laponia kan du också lösa fiskekort och få information om var man kan fiska.

Det finns foldrar för alla nationalparker i Laponia och för naturreservatet Sjávnja/Sjaunja. De här kan du få på turistbyråerna i Jokkmokk och Gällivare och även på naturum Laponia i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet. Broschyrer om världsarvet och program för naturum finns på turistbyråerna och Ájtte museum i Jokkmokk.

I Muttos/Muddus fanns det tidigare fågelskyddsområdena som hade tillträdesförbud under perioden 15/3-31/7. Fågelskyddsområdena togs bort när föreskrifterna förnyades 2013. På vissa kartor finns områdena fortfarande markerade, men det gäller alltså inget tillträdesförbud där. Men tänk på att det finns många skyddsvärda häckande fåglar i Muttos, så besök området med varsamhet.

För nationalparkerna och naturreservaten som ingår i Laponia finns det särskilda regler; föreskrifter, som du som besökare måste följa. Genom att följa föreskrifterna hjälper du till att bevara världsarvets värden.

I nationalparkerna i Laponia får man ha kopplad hund från 1 januari till 30 april. Man får också ha kopplad hund året om när man vandrar Kungsleden och efter Rallarstigen i Muttos/Muddus, samt i ett område mellan kraftledningen och Stora Lulevattens sjösystem i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet nationalpark. Utöver detta är det förbjudet att medföra hund i nationalparkerna.

I naturreservatet Sjávnja/Sjaunja kan man ta med hunden året om, men den måste alltid vara kopplad. I naturreservatet Stubbá/Stubba och i områdena Sulidälbmá, Lájtávrredeltat och Tjuoldavuobme gäller allemansrätten. Där måste hunden inte vara kopplad men ska under alla omständigheter kunna hållas under kontroll om det krävs.

Hundspann är inte tillåtet i nationalparkerna i Laponia, utan tillstånd från länsstyrelsen. Det är inte längre någon skillnad för hundspann för kommersiell verksamhet eller för privat bruk.

Det bästa är att kontakta Sametingets informationscentrum, som har svar på de flesta allmänna frågor om samer och samisk kultur. De kan säkert hjälpa dig vidare om de inte kan svara på din fråga.

Fjällkartor finns bland annat att köpa på turistbyråerna, sportaffärer, och bensinmackar. Det finns också en särskild översiktskarta över hela världsarvet Laponia som finns att köpa på naturum och på turistinformationen i Jokkmokk och Gällivare. Calazo har även en ny tryckt karta över Muttos/Muddus nationalpark och Sjávnja/Sjaunja naturreservat som finns på naturum Laponia och att beställa hos förlaget Calazo.

Vi har tyvärr inte nationalparksmärken på förvaltningen men de kan finnas hos turistbyråerna i Jokkmokk och Gällivare.

Hitta till Muttos/Muddus

Närmaste vägen till Muttos nationalpark är att köra till Skájdde från Liggádammen vid väg E45 mellan Jokkmokk och Porjus. Du kan också nå ledsystemet på den östra sidan av nationalparken via Sárggavárre/Sarkavare och Urdávrre/Urtimjaur. Under barmarksperioden kan du köra hela vägen till Suolávrre via Urdávrre. Under vintern går det också bra att åka skidor norrifrån från E45:n mellan Porjus och Gällivare.

Muttosstugorna

Stugorna är fullt utrustade och allt som man behöver för att laga mat och äta ska finnas. Det finns kokkärl, bestick etc. Det finns även filtar och kuddar, men man behöver egna sängkläder.

Plogning

Vägen  till Skájdde/Skaite plogas i regel i slutet av februari varje år men titta efter information här på vår hemsida. Vi lägger alltid ut aktuell information när den har plogats. Den underhålls inte under förfallsperioden under våren och är farbar igen när snön har smält bort. Vägarna till Sárggavárre/Sarkavare och Urdávrre/Urtimjaur är i regel plogade året om.

Logi

Priser och hur du betalar för logi hittar du på Muttos/Muddus sida.

Enligt föreskrifterna är det inte tillåtet att framföra vattenburen farkost i Sarek. Det innebär att man inte får paddla, forsränna etc. i hela nationalparken.

Om du vill planera besök i regionen, i och utanför Laponia, finns det bra och kunnig personal på turistbyråerna i Gällivare och Jokkmokk.

Det går bra att passera dammen i Suorvvá för att ta sig in i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet nationalpark och vidare in i Sarek. Vid grinden finns en dörr som alltid står öppen. Området beträds på egen risk eftersom det är ett industriområde. Följ vägen över dammen och bort mot renskiljningsanläggningen som ligger på den södra sjöstranden. För att komma ut på stigen upp på fjället måste du passera Sirges samebys renskiljningsanläggning. Stäng grindarna ordentligt efter dig eftersom det ibland finns renar i hagen.

Frågor om upphandlingar skickas till: info@laponia.nu

Kontakta turistinformationen i Gällivare eller Jokkmokk för svar på frågor om kommunikationer till Laponia. Du kan även hitta aktuell information hos Falcks Omnibuss (buss) och SJ (tåg). Båttider finns hos STF som driver båttrafik över sjön Láŋas/Langas.

Det finns många fina dagsturer att göra i och i närheten av Laponia. Kolla in vår sida som heter ’Vandra världsarvet’ eller fråga turistbyråerna, stugvärdarna i Laponia eller lokala turistentreprenörer. Är du vid naturum Laponia i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet kan även de ge dig tips om turer i närområdet.