Logotyp för Laponia

Stubbá

Skogsklädda fjäll

Stubbá ligger som en bro mellan det väldiga Sjávnja och Muddus/Muttos nationalpark. Ur de stora myrområdena sträcker sig rundade lågfjäll klädda i barrskog. Ett par toppar når ovanför trädgränsen. De är inte höga, men de ger dig oväntad utsikt över vida marker av myr och gammelskog.

Stubbá är lavskrikans, tjäderns och pärlugglans hem. De bor här året om men får till våren sällskap av flyttfåglarna. Fåglarna trivs här, på myrarna där ingen kan störa. På vintern förvandlar sig de vida myrområdena till perfekta flyttvägar för både människor och djur. Gammelskogen i Stubbá är betesland för samebyn Unna tjerusj. Den skäggiga hänglaven ger renarna mat när de inte kommer åt att beta på marken.

Eftersom E45:an mellan Porjus och Gällivare skär igenom Stubbá är det ett fint område att göra små dagsturer i. Åk skidor ut i markerna eller gå ut för att fågelskåda en tidig morgon. Det är inte många delar av världsarvet Laponia som är så tillgängligt som just Stubbá.

Ta bara på dig ett par riktiga stövlar eller ett par skidor. Och glöm inte din kikare.