Livet i Laponia

Sedan den sista inlandsisen smälte har människor levt i det område som nu utgör världsarvet Laponia. Varje bäck, skog, kulle, klippa, älv och sjö har sitt namn. Människor, djur och växter har anpassat sig till extrema kontraster av vind och lä, barmark och snö, ljus och mörker, värme och kyla. Här är allt i ständig rörelse och förändring. Kunskapen om att leva av naturen utan att förbruka dess rikedom har förts vidare från generation till generation.