Logotyp för Laponia

Tjuoldavuobme / Tjuoltadalen

I gammelskogen

Tjuoldavuobme gränsar till Sarek och Badjelánnda och är känd för sin gamla, opåverkade och viltrika skog. På svenska är dalen känt som Tjuoltadalen. Vuobme betyder lövskog på samiska, men i de nedre delarna av dalen finns också riktig gammelskog med tall och gran.

Längre upp i dalen täcker fjällbjörkskogen dalsidorna. Rovdjuren trivs i Tjuoldavuobme och dalen är ett viktigt område för bland annat älgen, björnen och järven.

I norra Sverige, framför allt i gränstrakterna mot fjällvärlden, finns det fortfarande många områden med mer än tio procent gammelskog.

#tjuoltadalen