Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Its been almost a month since my last night underhellip
  • Kuk sverigeswedensummertripmuhahahaharapadalensareksareknationalparkhikingnapokrajisvychsilfotil to Miky panmikolas mountains
  • Mount Apr the mountain of the weeping children Sarek arctichellip
  • The Rapa Valley in Sarek National Park Sweden rapavalley sareknationalparkhellip
  • Sarek National Park  nature sareknationalpark wilderness lensculture intothewild foresthellip
  • Sarektjhkk sydvstvggen claesgrundsten grundsten sareknationalpark sarek sarekeunmoalbaleg lappland visitsweden neverstopexploringhellip
  • Arctic expedition 41 Lets talk about gear Last ones abouthellip
  • Licht an! Dieses unglaubliche Licht hat mich sprachlos gemacht sohellip
  • Frhstck ! schweden sareknationalpark water goodmorning outdoorfood throwback 2016 outdoorlifehellip