Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

 •   !
 • Else henter vand til kaffe sareknationalpark
 • Hvil og ruteplanlgning videre i nationalparkens urskov langt vk sareknationalpark
 • Usnea filipendula skg mos sareknationalpark
 • Lunchpaus p udden under Bulkas avgrundslika stup Njoatsosvgge i sydvstra
 • Et kik ind i hulrum under klippe p stejl fjeldside
 • sarek sareknationalpark lappland laponia norbotten sverige sweden szwecja north arcticcircle
 • Who says you cant cook veggie burgers on trail?
 • Me trying to work out how to use a Windows

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin