Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

 • Om top on Skierfe looking down on Rapadalen Truly a
 • KPEPfadfinder auf Grofahrt im Sarek Nationalpark Lappland Schweden Juli 2018
 • Auf dem Lnjektjhkk 1840m KPEPfadfinder auf Grofahrt in Lappland Schweden
 • A hidden gem in Sarek the view from Mt Vuoinestjhkk
 • Moody days in Sarek   sareknationalpark igmyshots
 • Bielloriepphe is one of the most complex and impressing mountain
 • sweden sarek sareknationalpark skierfe mountains nature landscape wildlife naturephotography naturelover
 • throwbackthursday memories from our Sarek trip sweden stockholm sarek
 • sweden sverige lappland landscapephotography dundret gllivare sarek sareknationalpark