Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Von Aktse hinauf zum Gipfel des Skierfe von wo aus
  • Abendstimmung im Sarek Nationalpark sarek sareknationalpark laponia lappland swedennature swedenlapland
  • Stars and northenlights thru The clouds a night in sep
  • Above the Rapavvally in Sarek sep 2016  With matspersson2
  • Auf Wanderung durch den Sarek Nationalpark von Kvikkjokk bis nach
  • Rapadalen The most epic place we have ever visited
  • SAREK sarek sareknationalpark laponia laponiaworldheritage swedishlapland
  • Arctic Circle Train mod Lule Og Kiruna Bare 13 timer
  • Ledarna p vg hem Jag Lasse Christine och Erik efter