Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Mt Nijak in Sarek one of the mightiest and most
  • Choosing which images and what work to show here on
  • Salendo sullo Skjerfe senza zaino come Goku quando fa le
  • Voel de natuur Leef het avontuur! Wil je komende zomer
  • Paradise beach in Swedish Lapland with a view of Sarek
  • sweden sarek sareknationalpark nationalpark lappland hiking hikingadventures trekking trekkingadventure outdoor
  • johankjensen datmarkholmestho and andreaswschmidt contemplating sareknationalpark last summer
  • Prochaine destination au catalogue de destinationh2o Envie de partir avec

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin