Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Frhstck ! schweden sareknationalpark water goodmorning outdoorfood throwback 2016 outdoorlifehellip
  • Arctic expedition 40 Lets talk about gear Always on myhellip
  • Dramatic sunset in Guhkesvagge The feeling of pure and rawhellip
  • From the above  above landscape lapland forest wood woodlandvillehellip
  • sarek is cold hard and one of the best placeshellip
  • North lights nature natgeo wild wildlifephotography wildlifephotographyoftheyear instanature instawildlife beautifulhellip
  • Arctic expedition 39 Lets talk about gear To prepare myhellip
  • Sarek
  • What could be better than sitting on a huge rockhellip