Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Tungt Rapadalen squating glamping drm ramen frsker flambera en kladdkaka
  • Smilet nr du hittar rets frsta hjortron efter 3 dagar
  • One week since me and Simon came back from Sarek
  • 2x Camping sarek storasjfalletsnationalpark sareknationalpark storasjofallet sweden sverige lappland nationalpark
  • Lone reindeer in front of Skoarkki mountain in Sarek National
  • Der Bericht zu unserer wanderung durch den Sarek ist da!
  • bolivar spain edicionregional habanos sareknationalpark kvikkjokk sweden
  • Fjllvandring Skierfesareknationalpark friluftsliv
  • Helt vindstilla morgon vid Skierffe Sarek Uppe sjlv vid 0530

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin