Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

 • Cloud variations Sarek National park world heritage Laponia Lapland Swedenhellip
 • Feel the freedom kayaking boot kayak watersports guide kajakmagazinhellip
 • sweet dreams
 • Prr is always ready for reindeer chase samoyedsamoyedsofinstagram adventure sareknationalparkhellip
 • Back in the days in Sareknationalpark protectourwinters pow pownorgehellip
 • countdownsummer2018countdow   173 ! hellip
 • Sarek Sweden outdoorphotography outdoorphoto ilovephotography photography photographer photoart photoartist exposurehellip
 • Arctic expedition throwback This was in the lower Sarvesvagge thehellip
 • throwback kungsleden   rapadalen sareknationalpark sverige