Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

 • Arctic throwback Those were the first northernlights I everhellip
 • goals sareknationalpark sweden swedishlandscape landscape landscapelover landscapeporn surrealplacesonearth natureatitsbest
 • Natural Majesty Photograph by Karol Nienartowicz karolnienartowicz Yourhellip
 • Arctic throwback still one of the best nights I everhellip
 • Meget fornyd p roadtrip til Kiruna et av de flottestehellip
 • Arctic throwback I love those lenticular clouds over the summitshellip
 • Arctic throwback I met another small group of people onhellip
 • Nach dem Regen scheint die Mitternachtssonne und bietet auch aushellip
 • Arctic throwback I saw a huge burst of northernlightshellip