Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

Här finns våra mest dramatiska marker: gammelskogar, björkskogsdalar, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom fjällen. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta där älgarna trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området och fornlämningarna är många – fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Arctic throwback still one of the best nights I everhellip
  • Meget fornyd p roadtrip til Kiruna et av de flottestehellip
  • Arctic throwback I love those lenticular clouds over the summitshellip
  • Arctic throwback I met another small group of people onhellip
  • Nach dem Regen scheint die Mitternachtssonne und bietet auch aushellip
  • Arctic throwback  I saw a huge burst of northernlightshellip
  • Arctic throwback Those were the first stronger northernlights I sawhellip
  • Experience the guided Hiking expedition with wild camping in SarekNationalParkhellip
  • Thanks to nepal8thwonder for sharing my last photo and tohellip