Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en central del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Bsta stllet som finns heavenonearth sarek sareknationalpark homesweethome aktse skierfe
  • Curious reindeer! Lots of reindeer on my trip through Sarekhellip
  • Sarek var en kyrkogrd av fantastiska djurskelett Jag fick lrahellip
  • Planning the last leg of the trip We ditched ourhellip
  • Camp no 7 Last camp just outside Sarek overlooking lakehellip
  • Saltoluokta SE lapland sareknationalpark
  • Autumn 2016sarek sareknationalpark rapadalen hst svenskafjll hiking kungsleden natur utpturhellip
  • Det r ngot magiskt med att vara alldeles ensam phellip
  • Camp no 6 Windy as hell but the view washellip