Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  •  Not sure what else to say sareknationalpark rapadalen nammatj
  • Every moment is a moment of research stay curious
  • The first reindeer that we spotted during our multi day
  • One of the many beautiful evenings while we were hiking
  • tb to when we were painfully unaware of the storm
  • Wild life in Sweden during our 2015 Expe ! Sarek
  • Found that lonely Reindeer in the Sareks National Park just
  • On our way up to Mt Balgattjhkk 2016 masl in

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin