Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

 • A pic edited 2 years after taking it viveleretard
 • Frosty silence cold winter morning Sarek National park world
 • tb till augusti 2017 nr vi kte helikopter genom Sareks
 • sareknationalpark schweden wildnature guide kajakmagazin tsunami norwaynature snow mountains hikingmoments
 • Sled pulling near mount Akka in Sarek National Park skidtur
 • packing aurorahunting auroraiscalling sweden goodluck sareknationalpark kvikkjok coldchallenge
 • Schweden Lappland 2017 sareknationalpark sweden laponia lappland kungsleden fjelltid
 • Tracks on the Snow sarek sareknationalpark sweden swedish lapponia
 • This Weeks Style Februarystyle Tag lenssstyle under your favourite pictures