Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • Prr the samoyed smelling the wind Might be a reindeer
  • Whats wrong on this picture? sareknationalpark sarek suorvadammen
  • mountain slugga ahead The scenery is getting wetter every day
  • Tuomas making an accelerated approach to this meltwater river crossing
  • crazy sun today at sareknationalpark skitouring on underpants and tshirt
  • sareknationalpark is melting away fast Dont recommend skitouring anymore this
  • Sarek National Park Sweden neverstopexloring in2nature tentnaturelandscape outdoor sweden scandinavia
  • Some low clouds springtime in the mountains Sarek National park
  • Heading down towards Tjouldavagge on our way to campsite 2

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin