Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • When we put ourselves in perspective to the elements we
  • Planing this years hiking malamute alaskanmalamute polarhund polardog sldhund sleddog
  • We wanted to share this mountainous Lapland hike with you
  • Jakie jest najpikniejsze miejsce ktre widzielicie i fotografowalicie w yciu?
  • The earth has its music for those who listen scandinavianhikers
  • The best days I have are usually days where Im
  • Der nordschwedische Sarek Nationalpark zhlt fr mich zu den beeindruckendsten
  • throwbackthursday 2015 kungsleden sarek sareknationalpark skierfe utptur utinaturen hikingtrail hiking
  • Its a very cold morning and Im standing on top

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin