Sarek nationalpark

Höga fjäll och djupa dalar

I Sarek finns våra mest dramatiska marker; gammelskogar, dalar täckta av björkskog, deltaland, fjällhedar och högfjällsmassiv med glaciärer och 2000-meterstoppar. Djupa dalgångar med fjällälvar skär genom markerna. De är mjukt U-formade, utmejslade av istidernas framglidande ismassor.

I dalsänkorna är det blomsterprakt av stormhatt, smörbollar och fjälltorta. Det här är områden där älgar och renar trivs. Ovanför reser sig karga, isiga toppar med isranunkel, snösparvar och knarrande fjällripor.

Renarnas mångtusenåriga vandringar har rispat in slingrande renstigar i dalbottnarna.

Samerna har under årtusenden levt i det här området. För renskötseln är Sarek ett viktigt kärnområde med visten, flyttvägar, kalvningsland, betesmarker och rengärden. Fornlämningarna är många – bland annat fångstgropar, kåtaplatser och gamla eldstäder.

Sarek blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#sareknationalpark

  • When white is the main colour you see for days
  • Sarek Mount Gavabakte sarek sareknationalpark rapadalen skarja sarektjkk mikkastugan sweden
  • Sarek National Park Sweden sarek sareknationalpark laponia northernsweden
  • Cloudscape  standing on mountain top above the clouds enjoying
  • Trockener und sonniger Morgen nutzen wir um nach zwei regentage
  • Mount Spijkka sarek sareknationalpark rapadalen kvikkjokk sweden scandinavia norrbotten arctic
  • Det r en jvla tur att jag bara behver vnta
  • Rapadalen mosaics sarek sareknationalpark skierffe rapadalen rapariver aktse kungsleden kvikkjokk
  • Evening mood Sarek National park world heritage Laponia Lapland Sweden