Padjelanta/Badjelánnda nationalpark

Det övre landet

Badjelánnda – det övre landet – är det samiska namnet på markerna mellan Sareks högfjäll och Norges fjordar. Till det övre landet har renar vandrat under årtusenden för att kalva och äta sig starka på saftigt sommarbete. Den kalkrika berggrunden, höga nederbörden från Atlanten och snön som smälter sent på sommaren har skapat örtrika gräsängar, efterlängtade av renarna.

Badjelánnda skiljer sig från grannen Sareks nationalpark genom att fjällen är mjukare och sikten längre. De tre stora fjällsjöarna – Virihávrre, Vásstenjávrre och Sáluhávrre – ligger till stor del ovan trädgränsen. Stora fjällsjöar ligger annars vanligen i björkskogen.

Fiskrika vatten och rikt renbete har gjort Badjelánnda till samernas sommarmarker. Den särpräglade floran gjorde att markerna utnämndes till nationalpark.

Badjelánnda blev en del i världsarvet Laponia när det bildades 1996.

#badjelannda

  • Stloluokta ligger i en vik i den sydstra delen avhellip
  • Badjelnndaleden r en lttvandrad led och den passar ven frhellip
  • Sveriges mest otillgngliga punkt som ligger lngst bort frn allahellip
  • Ser du flera lite strre gropar i rad i markenhellip
  • P fjllhedarna i Badjelnnda hr du fjllpipare stenskvtta och ngspiplrkahellip
  • Vlkommen till att flja PadjelantaBadjelnnda nationalpark denna vecka Sveriges strstahellip
  • Ren och bergen i vster reindeer mountains water sky eveninghellip
  • Det hr landet r ofta krvt men det kan ockshellip
  • Tillbaks i verklighetens overklighet men n dock med rejla donhellip