Padjelanta/Badjelánnda nationalpark

Det övre landet

Badjelánnda – det övre landet – är det samiska namnet på markerna mellan Sareks högfjäll och Norges fjordar. Hit har renar vandrat under årtusenden för att kalva och beta. De lockas av Badjelánndas örtrika ängar och vänliga fjäll. Den kalkrika berggrunden, den höga nederbörden och den sent smältande snön har skapat en växtlighet som inte finns på många andra platser i fjällen. Det var den här speciella floran som gjorde att Padjelanta/Badjelánnda utnämndes till nationalpark 1962.

Det är också ett område där människor har bott i tusentals år. Överallt finns spår efter deras liv, som kåtaplatser, eldstäder och fångstgropar. I dag är Badjelánnda hem för tre samebyar. De största vistena ligger vid de vida fjällsjöarna Virihávrre, Vásstenjávrre och Sáluhávrre. På slätterna kring sjön kalvar vajorna i slutet av maj.

Förbi vistena går också den populära och lättgångna Badjelánndaleden. Du som vandrar kan ofta köpa både rökt fisk och nybakt bröd. Stigen följer på sina ställen torra åsar och platåer som islandsisen har skapat. På din färd blickar du ut över ett landskap som i generation efter generation välkomnat oss hem till sig.

1996 blev Badjelánnda en del av världsarvet Laponia.

Klicka på kartan för att förstora den. I Naturvårdsverkets kartverktyg finns mer exakta gränser för nationalparken. Karta: Lisa Wallin

#badjelannda