Logotyp för Laponia

Fjällvandring i Laponia

2023-05-15

När är den bästa tiden för fjällvandring i västra Laponia?

Foton: Carl-Johan Utsi.

I vår västra del ligger Sarek, Badjelándda och Stuor Muorkke nationalparker. Kända för sina vidsträckta och imponerande landskap och lockar fjällvandrare från hela världen. Trots den lockande skönheten kan det vara utmanande att fjällvandra här under vissa tider på året, och det är viktigt att planera sin färd noggrant.

Många antar att maj och början av juni skulle vara en idealisk tid för fjällvandring, med tanke på det ökade dagsljuset och de stigande temperaturerna. Men under dessa månader kan det fortfarande finnas betydande snömängder i högre liggande områden och snösmältningen kan leda till höga vattenflöden i vattendrag och älvar, vilket kan göra vissa delar av parkerna otillgängliga och riskfyllda att färdas i.

Foto: Carl-Johan Utsi

Vid snösmältningen är det stora mängder vatten i rörelse.
__________________________

Den optimala perioden för fjällvandring i Laponias nationalparker sträcker sig normalt sett från mitten av juli till september. Vid denna tidpunkt har snön vanligtvis smält bort, vattenflödena har lugnat ner sig och temperaturen är behaglig. Även myggen har taggat ner, vissa år kan de vara nog så retsamma. Det är viktigt att notera att samebyar utför kalvmärkning i mitten av juli, något man bör ta hänsyn till. Om man ser att t.ex. rensamling pågår så kan man avvakta lite och man bör inte slå upp tältet längst ner i en smal dalgång just denna tid.

Fjällvandring i Laponia kan vara utmanande, oavsett vilken del du väljer att besöka. Vädret kan snabbt ändras och det krävs god utrustning och erfarenhet av fjällvandring. Dessutom bör man inte räkna med mobiltäckning i dessa avlägsna områden. Markerade leder och stugor finns tillgängliga för övernattning i Badjelándda och Stuor Muorkke, vilket kan underlätta din vandring, medan Sarek är mer krävande och saknar markerade leder och stugor.

Foto: Carl-Johan Utsi

På våren är miljön en dramatisk blandning av snö, bar mark och forsande vattendrag.
__________________________

Din hund får generellt inte följa med på ditt fjällvandringsäventyr i västra Laponia men om du går Kungsleden så är den välkommen. Även i området mellan sjöarna längs med Luleälven och kraftledningsgatan, norr om vägen som går mellan Stora Sjöfallet och Ritsem, kan du ha med dig din hund kopplad.  

Om du planerar att fjällvandra i någon av Laponias nationalparker, se till att du är väl förberedd. Kontrollera alltid vädret, ta reda på aktuella förhållanden och följ alla råd och rekommendationer från oss genom att kolla på hemsidan och våra social medier. Genom att respektera naturen, renskötseln och vara medveten om de utmaningar som kan uppstå bland annat svåra vad, kan du säkerställa att ditt besök till denna enastående del av världsarvet Laponia blir en positiv och minnesvärd upplevelse.

Foto: Carl-Johan Utsi