Logotyp för Laponia

naturum Laponia – Uteguidning runt Världsarvsstigen.

06
aug

Följ med på en spännande guidad vandring genom urskogen med grova tallar, senvuxna granar och värdefull död ved. Området hyser ett rikt naturliv och bär på tusenåriga spår efter människan i form av gamla fångstgropar.

Start: Från den stora parkeringen nordost om Stora Sjäfallets Mountain Lodge, öster om bilvägen, där Världsarvsstigen startar.

Kostnadsfritt!

Bures boahtin!/ Buorisboahtem!/ Välkommen!