Dokument

Förvaltningsplan
Föreskrifter nationalparker Laponia
Föreskrifter naturreservat Stubbá
Föreskrifter naturreservat Sjávnja/Sjaunja
Kriterier Världsarvet
Laponiaförordning
Stadgar Laponiatjuottjudus
Ortnamn i Laponia
Utvärdering av Laponiatjuottjudus