Mer om lodjuret

Lon ställer till en hel del skada för renskötseln eftersom den dödar både vuxna renar och kalvar. Under vinterhalvåret inventeras lodjuren för att hur stammarna förändras och breder ut sig. Inventeringarna ger också underlag för Sametingets utbetalning av rovdjursersättning till samebyarna och för beslut om skydds- och licensjakt.

Lyssna här

Lodjur

Lynx lynx (latin)
Albas (lulesamiska)

Albbas (nordsamiska)

”Lon river och äter renar endast under den tid, månen är i avtagande, sade de gamla.”
Anta Pirak, 1929

Lodjur trivs i blockig och klippig terräng och är specialist på att smyga sig på sina byten, till exempel renar som betar. Den attackerar snabbt men orkar inte förfölja bytet alltför långa sträckor.

Ett lodjur kan också sitta på pass och vänta på att ett bytesdjur kommer nära. Helst jagar den under natten och i skymningen. På dagarna gör den som andra katter, ligger och vilar på en plats med god utsikt.

Det skygga lodjuret är Europas största kattdjur och det enda vilda kattdjuret i Skandinavien. Lon är en ensamjägare. Det är egentligen bara när honan har ungar man kan se flera lodjur tillsammans. Parningen sker i mars-april och honan föder upp till fyra ungar i maj-juni.