Logotyp för Laponia

Vi anställer ungdomar till Máhto årudahka!

Foto: Carl-Johan Utsi

2024-05-27

Vi anställer ungdomar till Máhto årudahka!


Laponiatjuottjudus tillsammans med Sámi Duodji har beviljats ett treårigt projekt, Máhto årudahka, där utgångspunkten är ett samiskt viste och fokus ligger på kunskapsbevaring mellan generationer i form av duodji. Projektet skall utveckla en metod för praktisk och teoretisk kunskapsöverföring mellan generationer. Projektet ska samla samiska ungdomar, duojárat och árbečeahpit (kunskapsförmedlare) och skapa möjlighet för att producera duodjiföremål och forma ett samiskt viste och ett utbildningsmaterial. Vi söker nu åtta samiska ungdomar i åldern 19–25 år som har grundläggande kunskaper i duodji och ett starkt intresse för att lära sig mer.

Är du intresserad av att arbeta med duodji och samisk kultur då är det här rätt uppdrag för dig! Detta gäller både inom garraduodji (trä- och hornslöjd) och dipmaduodji (skinn- och textilslöjd).

Máhto årudahka erbjuder: 

  • En möjlighet att arbeta under ledning av erfarna duojárat (samiska slöjdare). 
  • Projektengagemang över en period på tre år, med viss del obligatoriska tillfällen. 
  • En chans att både utveckla dina färdigheter och bidra till att bevara samisk kultur och duodji.
  • En avlönad position som ger dig ekonomisk ersättning för ditt engagemang och arbete.


Preliminärt upplägg i projektet år 1, höst-vår 2024/2025. 

Augusti 2024
Besök av ett viste i två dagar tillsammans med árbečeahpit.

Augusti/september 2024
Studera duodjiföremål.

September 2024 – maj 2025
Materialinsamling och materialberedning, 2–5 tillfällen. 

*I samband med materialinsamlingen och de obligatoriska träffarna står deltagarna för sitt eget boende och andra eventuella omkostnader

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under 3 år
Varierande arbetsgrad under åren. 

Tillträde: Augusti 2024


Ansökan
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar vem du är, varför du vill vara en av deltagarna i projektet samt dina kunskaper om duodji, sistnämnda behöver styrkas genom utbildningsintyg el personlig referens. 

Ansök senast: 2024-06-02
Ansökan skickas till: asa.nordin@laponia.nu
Kontaktpersoner: Åsa Nordin, verksamhetsledare. 072-5611031
Ekonom: Sara Holmgren, 072-5876163

Laponia, Lapplands världsarv, består av de stora nationalparkerna och reservaten i Gällivare och Jokkmokk. Utnämningen av världsarvet vilar på omistliga värden i form av områdets kulturhistoria, områdets natur samt den nu levande och verksamma samiska kulturen med rennäringen. 

Laponias förvaltningsorganisation – Laponiatjuottjudus – har vuxit fram genom den unika Laponiaprocessen, där samebyarna, kommunerna och statliga myndigheter enats om en gemensam, lokalt förankrad förvaltning av världsarvet Laponia, vilande på en gemensam värdegrund och områdets omistliga värden. Värdegrunden utgår från ett helhetstänkande kring människan och naturen i ett samspel. Organisationen är bildad av de nio samebyarna i Laponia, Gällivare och Jokkmokks kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Organisationen svarar för skötsel, drift och utveckling av världsarvet och dess anläggningar. 

Länk till webbinarium 31 maj kl 12.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNiZTg5ZDktMzc5My00OWI1LWJmYTMtMGYxNWQ1MmNlMGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22388c74bc-d85e-41d4-b1b3-bbd9642aae6c%22%2c%22Oid%22%3a%226ad7fcb1-8f36-408e-8b75-0991a54d97b3%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNiZTg5ZDktMzc5My00OWI1LWJmYTMtMGYxNWQ1MmNlMGM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22388c74bc-d85e-41d4-b1b3-bbd9642aae6c%22%2c%22Oid%22%3a%226ad7fcb1-8f36-408e-8b75-0991a54d97b3%22%7d

Läs mer: Vi anställer ungdomar till Máhto årudahka!