Bållávrjåhkå

Bållávrjåhkåbron var tidigare en säsongsbro men är nu en fast bro. Det är en 32 meter lång bro, och finns mellan Stáloluokta och Duottar på Padjelantaleden. Bron är benämnd som sommarbro på fjällkartan, men byttes ut till en fast bro 2012.