Logotyp för Laponia

Muddusagahtjaldak (Muttosfallet)

Svårighetsgrad: null

En strategisk plats

Sedan den sista stora isen smälte har människor levt här. De har gått vid trakterna kring Muddusagahtjaldak och bara lämnat knappt synliga spår. Är du uppmärksam ser du härdar, fångstgropar och märken efter barktäkt i träden. De som levde här var jägare och samlare. Det viktigaste bytet var vildrenen. I Muddus/Muttos finns två system av fångstgropar. De ligger strategiskt placerade vid platser som hjordarna passerade under sina vandringar. När vintern tagit sitt grepp över markerna byggdes läger i närheten av de platser där vildrenen betade. Dagens renar vandrar efter samma leder som vildrenen följde.

Markerna i Muttos används av samebyarba Sirges, Unna tjerusj och Gällivare skogssameby. En kort bit uppströms fallet Muddusagahtjaldak finns en flyttled som Sirges använder sig av då de flyttar med renhjordarna mellan vinterlanden i östra Muttos och sommarlanden i Badjelánnda och Sarek.

Från fallet kan du fortsätta din vandring norrut, österut eller söderut till entrén i Skájdde (Skaite).