Logotyp för Laponia

Nordkalottleden

En vandring genom Sápmi

Nordkalottleden är en 80 mil lång sommarled genom Finland, Sverige och Norge. I norr börjar den vid Guovdageaidnu i Nordnorge. Den avslutas i söder i norska Sulidälbmá eller i Huhttán/Kvikkjokk i Sverige. Stora delar av leden sammanfaller med andra leder, som har knutits samman med nya ledavsnitt. Vandrar du hela leden passerar du gränsen tio gånger. Det finns övernattningsstugor på ungefär 40 ställen.

Nordkalottleden i Laponia 
I Laponia sammanstrålar Nordkalottleden med Badjelánndaleden vid broarna vid Sáluhávrre, mellan Gisuris och Låddejåhkå. I Stáloluokta fortsätter Nordkalottleden söderut mot Stáddájåhkkå och Sulidälbmá.

Längs leden finns det viss proviant att köpa i de stugläger som sköts om av STF, Svenska turistföreningen och BLT, Badjelánnda Laponia turism.

Den bästa tiden för att vandra leden är från början av juli till mitten av september.

Vi tipsar om: 

Guvtjávrre. Sjön ligger precis vid gränsen till världsarvet och är en av de mest idylliska sommarplatserna i Laponia med fjället Áhkká som vakar borta i horisonten. På höstvintern är det en central plats för Sirges samebys vintersamlingar. Sommartid kan du köpa både bröd och fisk av lokalborna.