Välkommen till stor invigningsfest i världsarvet Laponia

Varje lördag under en månads tid öppnar Laponias nya besökscentrum.

20 september Invigning Laponiaentré Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Läs mer >>

27 september Invigning naturum Laponia och årudahka/samiska vistet på Viedásnjárgga Läs mer >>

4 oktober Invigning Laponiaentré Jiellevárre/Gällivare. Läs mer >>

11 oktober Invigning Laponiaentré Bårjås/Porjus Läs mer >>